اینسترومنتال اکتِن از آتور

دانلود اینسترومنتال جدید احسان ضیا (آتور) به نام اکتِن , کاری از تشکل دیوار

  ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

  Ehsan Ziya/2018 (Instrumental)

  اینسترومنتال ۲۰۱۸ از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

  Ehsan Ziya/Dalston (Instrumental)

  اینسترومنتال دالستِن از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

  Ehsan Ziya/Vanoush 88 (Instrumental)

  اینسترومنتال ونوش هشتاد و هشت از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

  Ehsan Ziya/Evin (Instrumental)

  اینسترومنتال اوین از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

  Ehsan Ziya/Acton (Instrumental)

  اینسترومنتال اکتِن از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

  Rez/1397 (Ft Ehsan Ziya)

  موزیک ۱۳۹۷ از رض و احسان ضیا"…
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

  Ehsan Ziya/Chaypara (Instrumental)

  اینسترومنتال چایپارا از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

  Ehsan Ziya/2014 (Instrumental)

  اینسترومنتال ۲۰۱۴ از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

  Ehsan Ziya/Maalek 46 (Instrumental)

  اینسترومنتال مالک ۴۶ از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

  Ehsan Ziya/Snowdon (Instrumental)

  اینسترومنتال اسنودون از آتور"…
  ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

  Ehsan Ziya/Caltex Fugue (Instrumental)

  اینسترومنتال Caltex Fugue از احسان ضیا"…
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  Ehsan Ziya/Daad (Instrumental)

  اینسترومنتال داد از احسان ضیا (آتور)"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

  Ehsan Ziya/Jaryan Mix 004 (Bahar)

  میکس بهار کاری از احسان ضیا (آتور)"…
  ۱۳۹۵/۱۱/۰۸

  Ehsan Ziya/Dah Saal Divar Podcast

  پادکست ده سال دیوار از احسان ضیا"…

  پیشنهادها

  بستن