موزیک ایرگ سوزه از مجتبآ ایلگر

دانلود آهنگ جدید مجتبآ ایلگر به نام ایرگ سوزه | این آهنگ به دو زبان ترکی قشقایی و فارسی خوانده شده

  ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

  Mojtaba Ilgar/Mc Bazi

  موزیک امسی بازی از مجتبآ ایلگر"…
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

  Mojtaba Ilgar/Yureg Suze

  موزیک ایرگ سوزه از مجتبآ ایلگر"…

  پیشنهادها

  بستن