آهنگ جدید وايظی و دستينی به نام ريس

دانلود آهنگ جدید وايظی و سپهر دستينی به نام ريس

  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

  WhyZ/Ghargh Misham (Ft Sam)

  موزیک غرق میشم از وايظی و سم"…
  ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  WhyZ/Race (Ft Sepehr Destiny)

  آهنگ جدید وايظی و دستينی به نام ريس"…
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

  WhyZ/Dast Be Naghd (Ft Sam)

  آهنگ وايظی و سم به نام دست به نقد"…

  پیشنهادها

  بستن