آهنگ جدید ضال به نام ژنده

دانلود آهنگ جدید و زیبای ضال به نام ژنده , آهنگساز: امین بیطرفان

  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

  Zall/Pishahang

  آهنگ جدید ضال به نام پیشآهنگ"…
  ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

  Zall/Zhendeh

  آهنگ جدید ضال به نام ژنده"…
  ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

  Zall/Pasokhi Az Jahanam

  آهنگ پاسخی از جهنم از ضال"…

  پیشنهادها

  بستن